Servozámek

Zvětšit obrázek

Servozámek AUTO/MAT ANR-12/700 je bezpečnostní servozámek určený pro universální použití. Servozámek je ovládán elektronickým čipem Dallas iButton, jenž je chráněn proti okopírování algoritmem SHA-1. Funkce servozámku spočívá ve výsunu závory o průměru 10mm do vzdálenosti 10-23.5mm. Mechanika zámku je uložena v duralovém plášti, který je rezistentní proti pronikání prachových částic a vody.

 

Použití

 • Pro repasování a zvýšení bezpečnosti trezorů a trezorových skříní
 • Do bezpečnostních, venkovních, interiérových a mřížových dveří
 • Doplňkové zamykání bytů, chat, místností, sklepů nebo skříní na dokumenty
 • Doplňkové zamykání garážových vrat

Výhody 

 • čip místo klíčů
 • odolnost proti Bump Key (SG metodě) a vyhmatání
 • ovládání pouze dotykem
 • univerzální montáž
 • plně elektromotorický systém
 • vysoká úroveň zabezpečení
 • jednoduché zablokování ztraceného čipu a nahrání nového čipu
 • možnost kontroly stavu zámku – viz „logovací stavy“

Ovládání zámku

 • Zámek je ovládán elektronickým čipem Dallas iButton, jenž je chráněn proti okopírování algoritmem SHA-1. Čip je odolný proti deformaci a znečištění.
 • Zámek se odemyká a zamyká krátkým dotykem čipu na čtecí zařízení. Pokud je přístup oprávněný dojde k odemknutí nebo zamknutí.

Programování zámku

 • Zámek se programuje pomocí MASTER čipu.

Přidání čipů do paměti zámku

 • Krátkým přiložením MASTER čipu na čtecí zařízení otevřeme programovací paměť procesoru. (obr. A)
 • Následným přikládáním nových čipů na čtecí zařízení (obr. B) se tyto čipy nahrávají do paměti s vlastností odemykat a zamykat na obou stranách zámku. Po načtení všech potřebných čipů se paměť zámku automaticky uzavře (cca 10-15s) a zámek přejde do pracovního režimu s nově nahranými čipy.

 typ-2.png

Vymazání čipů z paměti zámku

 • Dlouhým přiložením MASTER čipu na čtecí zařízení se smažou z paměti zámku všechny uložené čipy.
 • Bezprostředně po smazání čipů z paměti je možné krátkým přikládáním smazaných čipů opět vložit smazané čipy postupně do paměti.
 • Po načtení všech potřebných čipů se paměť zámku automaticky uzavře (cca 10-15s) a zámek přejde do pracovního režimu s nově nahranými čipy.

typ-3.png

Napájení

 • Servozámek může být napájen z bateriového (9V) nebo zálohovaného zdroj.
 • Při přerušení napájení servozámek neztrácí žádné informace.

Systém generálního čipu  

 • Systém generálního čipu umožňuje odemykat a zamykat libovolný počet dveří jediným čipem, a současně spravovat a definovat přístupová práva osob, které mohou do jednotlivých dveří vstoupit.

Výhody systému generálního čipu

 • nastavení individuálních požadavků zákazníka
 • snadné vymezení přístupových práv do jednotlivých prostor dveří
 • možnost dodatečné změn přístupových práv či nastavení celého systému

Technická data

 • Napájecí napětí: 6 - 12V DC
 • Zdroj:bateriový (9V) nebo zálohovaný 
 • Proudový odběr klidový: 12mA
 • Proudový odběr v chodu: 200 - 300mA
 • Teplotní rozsah: -30 až +80°C
 • Počet cyklů do repase: 1000000
 • Životnost paměti: cca 50let
 • Síla přesunu závory: 30 - 50N
 • Doba přesunu závory:  2,5s
 • Počet cyklů na bateriový zdroj 9V: minimálně 5000
 • Zástavbové rozměry viz. obrázek

Logovací stavy

 • Počet špatných odemknutí /uzamknutí
 • Počet správných odemknutí /uzamknutí
 • Sériové číslo elektroniky
 • Max. / Min. teplota
 • Max. / Min. napětí

PRODUKTY