Často kladené otázky

Co je algoritmus SHA-1?

SHA-1 je elektronické zabezpečení čipu pomocí asymetrického krytování, na stejné šifře funguje elektronický podpis. Více na: http://cs.wikipedia.org/wiki/SHA-1

Co je metoda Bump Key?

Bumping nebo také bumpkey method či SG metoda, jinak nedestruktivní dynamická metoda (dále NDM) je metoda pro překonání cylindrické vložky. Nedestruktivní metodou je metoda při jejímž použití nemusí být na zámku příliš patrné, jako je tomu např. u zámku odvrtaného. NDM vyžaduje speciální klíč pro každý druh cylindrické vložky a každý existující profil. K překonání zámku je potřeba jisté dávky zručnosti.

Napadení bumpingem je natolik zákeřné, že sám postižený nemusí hned zjistit, že byl okraden. Zloděj se dokáže dostat do objektu či prostor, aniž by nějakým způsobem poškodil zámek, a je schopen za sebou i zamknout. V mnoha případech vznikne větší škoda únikem citlivých a utajovaných dat a informací z kanceláří, počítačů, trezorů nebo archivů různých subjektů než krádeží cenných věcí. Nepozorovaný vstup umožňuje kvalitní a pečlivou instalaci různých odposlechových zařízení nebo skrytých kamerových systémů. K překonání vložky slouží vhodně upravený neoriginální klíč (tzv. úderový klíč, bumpkey) a kladívko či držadlo šroubováku. Fyzikální podstata bumpingu je založena na principu „biliárové koule“ (po klepnutí do první odletí až ta poslední) – po poklepu na bumpkey spadnou stavítka do polohy „otevřeno“. Tato metoda doznala skokového vývoje, a aplikátory vykazují mnohé technické úpravy, které jejich účinnost a aplikovatelnost podstatně zvyšují a zdokonalují.

Co je lockpicking? 

Lockpicking je další nedestruktivní metoda, zvaná také vyhmatání - Základní technikou lockpickingu je tzv. „vyhmatání“ správných pozic stavítek vložky. Středem vložky se otáčí nástrojem a postupně se zamačkávají stavítka do správné polohy a poté se vložka otevře. 

Standardní cylindrická vložka – jak funguje? 

Mechanický klíč má zářezy různé hloubky, do kterých zapadají stavítka vložky. Když se klíč zasune do vložky a když všechna stavítka zapadnou do správné hlouby, může se jím otočit a vložka se otevře. Naprostá většina mechanických vložek, byť mají garantovanou bezpečnost, jde otevřít bez originálního klíče a bez poškození.

K čemu slouží Master Čip?

Master čip slouží k programování zámku, tzn. k přidávání a odebírání uživatelských čipů, popřípadě vymazání celé paměti uživatelských čipů. Master čip pouze programuje, tímto čipem nelze odemknout ani zamknout!!! Programování probíhá vždy ze strany chráněného prostoru. Každý zámek má svůj unikátní Master čip.

Co je Panic tlačítko?

Panic tlačítko slouží k odemknutí zámku iLoock100 v případě odchodu z chráněného prostoru, když u sebe nemáte uživatelský čip.

Jaký je hlavní rozdíl mezi zámkem iLoock100 a iLoock200?

Již z obrázku je patrné, že hlavní rozdíl mezi zámky je, že iLoock200 nemá střelku. Tudíž ho můžete použít pouze jako přídavný zámek. Nemá všechny funkce jako iLoock100 (viz specifikace). Chybí mu infra závora (čidlo) stavu dveří, zda jsou otevřené nebo zavřené, tudíž nemá funkci automatického zamknutí.

PRODUKTY